การเปิดใช้งาน VT (Virtualization Technology) ใน PC ยี่ห้อ HP

การใช้งานเทคโนโลยีการจําลองเสมือนฮาร์ดแวร์ ในคอมพิวเตอร์ PC จะต้องตั้งค่า  BIOS ให้เปิดใช้ Virtualization Technology (เทคโนโลยีการจําลองเสมือน)   เพื่อให้สามารถใช้งานคุณสมบัติการทํางานบางอย่างของ Windows (Hyper-v)  หรือแอปอื่น ๆ ดังนี้

  1. เปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นกด f10 ทันทีเพื่อเปิด BIOS Setup (การตั้งค่า BIOS) แล้วเลือกไปที่ Advanced

2. เลือกที่หัวข้อ   System options 

3. เลือก Virtualization Technology (เทคโนโลยีการจําลองเสมือน)

4. กลับไปที่ Main  เพื่อบันทึกการตั้งค่าและออกจาก BIOS เพื่อกลับไปใช้งาน

ผู้เขียน