วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ โน๊ตบุ๊ค ด้วย Windows 10

การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คอาจเป็นความปกติในชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบัน หลายคนอาจใช้งานไปสักระยะหนึ่ง อาจสังเกตุได้ว่าแบตเตอรี่ของเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใช้งานอยู่นั้นชั่วโมงของการใช้งานต้องชาร์จแบตเตอรี่เร็วขึ้นจนในที่สุดเราไม่สามารถถอดสายชาร์จออกได้เพราะจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของเราดับลงและอาจทำให้ไฟล์งานศูนย์หายหากเกิดไฟฟ้าขัดข้อง ยังส่งผลกระทบไปยังอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น เมนบอร์ด, แรม, หรือฮาร์ดดิสก์ อาจชำรุดเสีหายได้

ดังนั้นวันนี้เราจะมีวิธีตรวจสอบประสิทธิภาพ แบตเตอรี โน๊ตบุ๊ค ด้วย Windows 10 เพื่อให้ทราบได้ว่าแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊คของเราเสื่อมลงแล้วหรื่อยังจะได้ป้องกันอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คชำรุดเสียหายได้ทันท่วงที มีวิธีการดังนี้

  1. คลิ๊กปุ่ม Start Menu แล้วเลือกโปรแกรม Windows PowerShell

2. จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Windows PowerShell ให้พิมพ์คำสั่ง “powercfg /batteryreport” แล้วกดปุ่ม Enter

3. รอโปรแกรมทำตามคำสั่งจะมีข้อความแจ้งบนโปรแกรม “Battery life report saved to file path C:\Users\User\battery-report.html.”และเคอร์เซอร์กลับมากระพริบที่ path “PS C:\Users\User>”แสดงว่าขั้นตอนการตรวจสอบเสร็จแล้ว และแจ้งให้ไปตรวจสอบไฟล์ HTML ตามได้ path ที่แจ้งในข้อความ คือ ไดรฟ์ “C:” โฟลเดอร์ชื่อ “Users” และ โฟลเดอร์ชื่อ “User”(User นี้หมายถึงชื่อยูสเซอร์ที่กำลังเปิดใช้งาน) ไฟล์ HTML ชื่อ “battery-report.html”

4. เราสามารถปิดหน้าต่างโปรแกรม Windows PowerShell ได้เลย แล้วเข้าไปเปิดไฟล์รายงานผลการตรวจสอบ battery ที่โปรแกรมแจ้งไว้ ในตัวอย่างอยู่ที่ C:\Users\User ไฟล์ชื่อ “battery-report”

5. เมื่อเปิดไฟล์มาให้ตรวจสอบรายละเอียด 3 จุดดังนี้
1. หัวข้อ Installed Batteries
          DESIGN CAPACITY                           หมายถึง          ค่าความจุของแบตเตอรี่ที่ควรชาร์จได้
          FULL CHARGE CAPACITY                  หมายถึง          ค่าความจุของแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มในรอบปัจจุบัน

2. หัวข้อ Battery capacity history
          บอกสถานะของแบตเตอรี่ให้เห็นถึงแนวโน้มการชาร์จเต็มที่ลดลงเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความจุของแบตเตอรี่ที่ควรชาร์จได้ จะสังเกตุได้ถ้าแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมลงค่าความจุของแบตเตอรี่ที่ควรชาร์จได้ในรอบปัจจุบันจะน้อยลงเรื่อยๆ ตัวอย่างที่แสดงในรูปด้านล่างแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมลงเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 2021-07-27 – 2021-08-02   42,856 mWh   48,017 mWh และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ

3. หัวข้อ Battery life estimates ด้านล่างสุด Since OS install
          บอกเวลาที่ใช้งานแบตเตอรี่โดยไม่ต้องเสียบปั๊กเปรียบเทียบตั้งแต่ติดตั้ง ระบบปฏิบัติการจนถึงปัจจุบัน สังเกตุได้ว่าเวลาเหลือน้อยลงอันเกิดจาความเสื่อมของแบตเตอรี่นั่นเอง

ข้อเสนอแนะ

          หากดูแล้วเวลาที่เหลือในการใช้งานแบตเตอรี่โดยที่ไม่เสียบปลั๊กเหลือน้อยมากไม่เกิน 30 นาทีแนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อป้องกันข้อมูลศูนย์หายขณะทำงานหากเกิดไฟฟ้าดับหรืออาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเอง  

         อย่างไรก็ดีผู้เขียนคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อผูที่เข้ามาอ่าน

ผู้เขียน