วิธีพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้สามารถแปลเป็นภาษาอื่นได้โดยอัตโนมัติบนระบบปฏิบัติการ Android

บางคนอาจยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า จริงๆแล้วเราสามารถใช้งานคุณสมบัติแปลภาษาแบบ real-time เพื่อช่วยให้พิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แล้วแปลเป็นภาษาอื่นๆได้ด้วย โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งคีย์บอร์ดภาษาอื่นๆ และไม่จำเป็นต้องคัดลอกข้อความทั้งหมดมาใส่แต่อย่างใด ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

1 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Gboard มาติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือไว้ก่อน

2. เปิดแอพพลิเคชั่น Gboard และตั้งค่าเปิดใช้งาน Gboard เป็นคีย์บอร์ดหลักให้เรียบร้อย

3. เปิดแอพพลิเคชั่นที่สามารถพิมพ์ได้ เช่น Google chrome, Facebook, Line, Messenger ฯลฯ

4. แตะบริเวณที่จะพิมพ์ข้อความ

5. กดที่ไอคอนจุดสามจุดบริเวณด้านขวา

6. กดปุ่ม แปลภาษา (Translate)

7. ตรงภาษาทางด้านขวา คือ ภาษาที่ต้องการให้แปลเป็นภาษาอะไร ให้เลือกภาษานั้นได้เลย

8. พิมพ์ข้อความตามต้องการที่ช่องสีขาว ระบบจะแปลภาษาตามที่ต้องการให้โดยอัตโนมัติ

เอกสารอ้างอิง

https://support.google.com/gboard/answer/7421372?hl=th&co=GENIE.Platform%3DAndroid

https://www.thaimobilecenter.com/content/how-to-typing-with-auto-translate-to-language-you-want.asp

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th