การแก้ไขปัญหาวิดีโอกลับด้านใน Google Meet

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการเครื่องมือสำหรับการประชุมออนไลน์ ได้แก่ Microsoft teams และ Google Meet โดยสามารถลงทะเบียนขอรับบริการได้ที่ https://account.swu.ac.th/

สำหรับการใช้งาน Microsoft teams ให้ลงทะเบียนใช้บริการ Microsoft 365 และการใช้งาน Google meet ให้ลงทะเบียนใช้บริการ GAFE Account

โดยปกติเมื่อเราประชุมออนไลน์ผ่านระบบประชุม google meet เริ่มต้นนั้นกล้องวิดีโอจะทำการกลับด้านมา ซึ่งเมื่อเราต้องการเพิ่มภาพพื้นหลัง (background) หรือแม้นกระทั่งในขณะทำการประชุมเราต้องการที่จะนำเสนอหรือโชว์ให้ผู้ร่วมประชุม/ผู้เรียน มองเห็นเอกสารหนังสือที่เราต้องการแนะนำ ก็จะเป็นตัวหนังสือกลับด้าน ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ หรือการนำเสนอ สำหรับสำหรับบทความนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา Video กลับด้านใน google meet

Video Mirror เป็นส่วนเสริมที่สามารถติดตั้งใช้งานในเบราเซอร์ google chrome เพื่อแก้ไขปัญหากล้องวิดีโอกลับด้านดังกล่าว โดยมีวิธีการดังนี้

  1. เปิดเว็บเบราเซอร์ google chrome เข้า search engine โดยพิมพ์คำค้นหา video mirror จากนั้นคลิกเลือกลิงก์ VideoMirror

2. คลิกเลือกปุ่ม Add to Chrome

3. คลิกเลือกปุ่ม Add extension

4. หน้าจอแจ้งว่ามีการติดตั้ง extension เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการใช้งานมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  1. ทำการเข้า google meet
  2. คลิกเลือกปุ่ม extension เลือก video mirrow เมื่อคลิกเสร็จจะปรากฎคำว่า on

เพียงเท่านี้ก็สามารถแก้ไขปัญหากล้องวิดีโอกลับด้านได้อย่างง่ายดาย

ผู้เขียน