ปิด widget “News and interests” บน Taskbar ของ Windows 10

สำหรับ future News and interests (ข่าวสารและสิ่งน่าสนใจ) เป็นfutureใหม่ จากการ update Windows 10 ใน version ปัจจุบัน

ซึ่ง News and interests จะเพิ่มขึ้นมาบนแถบ taskbar โดยอัตโนมัติ จะแสดง icon อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมา เมื่อเราชี้ไปที่ icon ดังกล่าว จะแสดงเนื้อหาข่าวสารด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กีฬา เศรษฐกิจ การเมือง และสภาพภูมิอากาศ ที่ linkไปยังเว็บไซต์ Microsoft News (https://www.msn.com/)

Widget News and interests นี้ อาจกวนใจใครหลายๆคน ซึ่งก็สามารถทำกการปิด icon News and interests ออกจาก taskbar ได้อย่างง่ายดาย โดยทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่ taskbar จากนั้นเลือก News and interests (ข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจ)

2. จากนั้น คลิกเลือก “Turn off” (ปิดใช้งาน) ได้เลย

จะเห็นได้ว่า widget News and interests บน Taskbar ของ Windows 10 หายไปแล้ว

แต่…. ถ้าต้องการเปิด

คลิกขวาที่ taskbar เลือก News and interests เหมือนเดิม
คลิกเลือก “Show icon and text” (แสดงไอคอนและข้อความ) หรือเลือก “Show icon only” (แสดงไอคอนเท่านั้น) ก็ได้

ผู้เขียน

จุฬาลักษณ์ ขันทะนะ
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์
chulalack@g.swu.ac.th