การฝังฟอนต์ใน Microsoft PowerPoint เพื่อแก้ปัญหาฟอนต์เพี้ยน

บางครั้งผู้ใช้ต้องการให้งานนำเสนอดูโดดเด่นไม่ซ้ำใครด้วยการใช้ฟอนต์สวยๆดูแปลกใหม่มาใช้ พอบันทึกไฟล์งานเสร็จเตรียมไปนำเสนอที่หน้างานแต่เกิดปัญหาฟอนต์เพี้ยน นั่นก็เป็นเพราะว่าเครื่องปลายทางเราไม่มีฟอนต์สวยๆนั้นเอง ผู้ใช้สามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการบันทึกงานนำเสนอแบบฝังฟอนต์ไปกับไฟล์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่แท็บ File

2. เลือกเมนู Save As แล้วคลิกที่ปุ่ม Browse

3. ตั้งชื่อไฟล์ตามต้องการ

4. คลิกปุ่ม Tools แล้วเลือก Save Options

5. หน้าต่าง PowerPoint Options จะเปิดขึ้นมา ให้เลื่อนสกรอลล์บาร์ แล้วคลิกเลือก Embed fonts in the file เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม OK

จากนั้นให้บันทึกไฟล์ตามปกติ เท่านี้ฟอนต์ต่างๆก็จะถูกฝังไปกับไฟล์ และสามารถเปิดไฟล์นี้ที่เครื่องใดก็ได้

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th