ขั้นตอนการเปิดใช้งานฟีเจอร์ใหม่ และอัพเดทโปรแกรม Microsoft Teams ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ

เนื่องจากโปรแกรม Microsoft Teams มีการอัพเดทและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อยู่เสมอ บางครั้งโปรแกรมของเราเป็นเวอร์ชันเก่า เพราะไม่ได้อัพเดทและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในทันที ดังนั้นหากต้องการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ จึงจำเป็นต้องตั้งค่าเพิ่มเติม และอัพเดทให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยตนเอง สามารถทำได้ดังนี้

การเปิดใช้งานฟีเจอร์ใหม่ (New Experience)

 1. เลือกรูปโปรไฟล์ของคุณที่ด้านบนสุดของโปรแกรม Teams จากนั้นเลือก Settings

 2. เลือก Turn on new meeting experience

 3. รีสตาร์ทโปรแกรม โดยปิดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่

ตัวอย่างฟีเจอร์ใหม่ (New Experience) ที่จะได้รับ

 1. การโทรและการประชุมใด ๆ จะปรากฏขึ้นในหน้าต่าง แยกจากหน้าต่าง Teams หลัก
 2. แสดงผู้เข้าร่วมประชุมได้พร้อมกันถึง 49 คน (Large gallery view)
 3. สร้างฉากห้องประชุม เสมืออยู่ห้องประชุมเดียวกัน (Together mode)

การอัพเดทโปรแกรม Microsoft Teams ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ

 1. เลือกรูปโปรไฟล์ของคุณที่ด้านบนสุดของโปรแกรม Teams จากนั้นเลือก Check for updates

 2. ด้านบนโปรแกรม Teams จะขึ้นข้อความดังรูป คือกำลังตรวจสอบและอัพเดทโปรดรอสักครู่

  ขึ้นข้อความว่า “We will check and install any updates while you continue to work.”
 3. หากโปรแกรม Teams มีการอัพเดทเวอร์ชันใหม่ จะขึ้นข้อความดังรูป จากนั้นให้คลิก Click to refresh เพื่อรีสตาร์ทโปรแกรม

  ขึ้นข้อความว่า “One more step to have the latest Microsoft Teams. Click to refresh.”
 4. เมื่อเปิดโปรแกรมอีกครั้งจะได้เวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้ว เราสามารถตรวจสอบเวอร์ชันที่อัพเดทได้ที่เมนู About > Version จะปรากฏข้อความดังรูป

  จากตัวอย่างหมายถึง โปรแกรม Microsoft Teams เวอร์ชัน 1.3.00.33671 อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 64 

ข้อมูลอ้างอิง

 1. https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/07/08/reimagining-virtual-collaboration-future-work-learning/
 2. https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/new-meeting-and-calling-experience-in-microsoft-teams/ba-p/1537581

ผู้เขียน

ปวริศร เมธานันท์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์
pawarit@g.swu.ac.th