การ merge virtual disk .vhdx และ .avhdx

โดยปกติการสร้าง Virtual Machine บน Hyper-V จะมีประเภทของไฟล์อยู่ 2 ไฟล์ คือ .AVHDX และ .VHDX

– ประเภทไฟล์ .VHDX (Virtual Hard Drive File) สำหรับ VHDX เป็นชั่นใหม่ของ VHD format บน Hyper-V ใน Windows Server 2012 ซี่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสามารถจัดการปริมาณงานในปัจจุบันและอนาคต VHDX มีความจุใหญ่กว่า VHD format

– ประเภทไฟล์ .AVHDX (Automatic Virtual Hard Drive File) เป็น File ที่เกิดขึ้นหลังจากทำ snapshotการใช้งานระบบ จะใช้คู่กับ.vhdx

ขั้นตอนการ merge virtual disk บน Hyper-V

1.เปิด Hyper-V  คลิ๊กขวาแล้วเลือก  Edit Disk

ขั้นตอนที่ 1

2.จะขึ้นหน้าต่าง Edit Virtual Harddisk Wizard  ให้กด next

ขั้นตอนที่ 2

3.เลือกไฟล์ที่เป็น .avhd หรือ avdx ที่ต้องการจะ merge แล้ว open

ขั้นตอนที่ 3

4.คลิ๊กเลือกที่ merge  แล้ว next

ขั้นตอนที่ 4

5.เลือกหัวข้อ To the parent virtual harddisk ระบบจะหา parent file ให้เอง

ขั้นตอนที่ 5

6.หน้าต่าง summary ที่บอก virtual disk file(avhd) บอก action ว่าจะทำ merge และบอก parent ว่าชื่อ file อะไร  แล้วกด  finish

ขั้นตอนที่ 6

7.ระบบกำลัทำการ merge virtual disk

ขั้นตอนที่ 7

8. กรณีที่ไม่สามารถ merge  ได้ จะขึ้นให้ทำการ reconnect  ให้กด next

ขั้นตอนที่ 8

9.ให้เลือก parent file ที่ต้องการ merge

ขั้นตอนที่ 9

10.summary ข้อมูลที่ต้องทำ

ขั้นตอนที่ 10

เมื่อทำการ reconnect เสร็จแล้ว   ให้กลับไปทำขั้นตอน merge อีกครั้ง และรอจนกว่าระบบทำการ merge virtual disk เสร็จสิ้น

————————————————————————————————————

ผู้เขียน

จุฬาลักษณ์ ขันทะนะ
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์
chulalack@g.swu.ac.th