วิธีเปลี่ยนค่าตั้งต้นการ Select Top 1000 Rows ใน SQL Server Management Studio

เชื่อว่าทุกคนที่ติดตั้งโปรแกรม SQL Server Management Studio เป็นครั้งแรก แล้วจะพบปัญหากวนใจในการ Select ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรม SQL Server Management Studio จะมีค่าตั้งต้น/ค่าเริ่มต้น โดยจะทำการ Select Top 1000 ของรายการข้อมูลมาให้ก่อน แล้วต้องมาแก้ไขคำสั่ง SQL เพื่อเอา Top 1000 ออก (ข้อดีของการให้ค่าตั้งต้นมาให้ ช่วยให้สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว ไม่ใช้หน่วยความจำภายในเครื่องในการสืบค้นข้อมูลมากนัก)

วิธีการตั้งค่า ดังนี้

1. เปิด SQL Server Management Studio แล้วไปที่ Tools จากนั้นเลือก Options

2. เลือกเมนู SQL Server Object Explorer ไปที่ Commands
หากต้องการตั้งค่าให้ Select รายการข้อมูลทั้งหมดให้
– ตั้งค่า Value for Select Top Rows command = 0

3. คลิก OK ตั้งค่าเรียบร้อย

🙂 หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่สายงานฐานข้อมูลนะคะ

ผู้เขียน

Amornrat Uamanasakul
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
amornratu@g.swu.ac.th