วิธีการ Deploy Integration Services Package ใน Visual Studio

วิธีการ Deploy Integration Services package รองรับการใช้งานกับ Visual Studio ทุกเวอร์ชัน ไม่ว่าจะเป็นการทำผ่านโปรแกรม SQL Server Data Tools (SSDT) สำหรับเวอร์ชันก่อนหน้า หรือ SQL Server Data Tools (SSDT) for Visual Studio เวอร์ชัน 2017 ขึ้นไป

ขั้นตอนการ Deploy Integration Services packageมีดังนี้

1. หลังจากที่ทำการ Build Integration Services Package เรียบร้อยแล้ว
ให้คลิกขวาที่ชื่อโปรเจกต์ จากนั้นคลิก Deploy

2. เข้าสู่หน้าต่าง Introduction ที่แนะนำขั้นตอนการทำงาน

3. ระบุชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือ IP Address (เป็นเครื่องที่มี Integration Services Package) จากนั้นเลือกการเชื่อมต่อ เมื่อเลือกแล้วคลิกปุ่ม Connect

4. ระบุ Path โดยการคลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกโฟลเดอร์/โปรเจกต์

5. เลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่ หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ โดยคลิก New folder…
(หน้าต่างนี้แสดงรายการโฟลเดอร์/โปรเจกต์ทั้งหมดที่มีการสร้าง Integration Services Catalog ใน MS SQL Server เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากในส่วนนี้ของผู้อ่านไม่มีให้เลือก โปรดติดต่อผู้ดูแลและจัดการฐานข้อมูล รายละเอียดที่ https://docs.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/catalog/ssis-catalog?view=sql-server-ver15)

6. เลือกโฟลเดอร์ คลิกปุ่ม OK หน้าต่างจะแสดงพาธไฟล์ดังภาพ

7. คลิกปุ่ม Next >

8. หน้าต่างนี้จะตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดภายใน Package หรือไม่ หากไม่มีข้อผิดพลาดหรือเป็นข้อผิดพลาดที่ยอมได้ จะสามารถคลิกปุ่ม Next > ได้

9. หน้าต่างสรุปรวมการตั้งค่า จากนั้นคลิกปุ่ม Deploy

10. การ Deploy Integration Services package เสร็จสมบูรณ์

เพียงทำตามขั้นตอนข้างต้น เราจะสามารถนำ Integration Services package ไปใช้ใน MS SQL Server ได้แล้ว 🙂

ผู้เขียน

Amornrat Uamanasakul
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
amornratu@g.swu.ac.th