ติดตั้งปลั๊กอิน Facebook Messenger บนเว็บไซต์ และบน DNN

เราสามารถติดตั้งเพื่อใช้งาน Facebook Messenger หรือกล่องข้อความของ Facebook ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ในหน้าเว็บไซต์จะแสดงกล่องข้อความที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์ ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ที่ต้องการติดต่อ สามารถติดต่อสอบถามไปยัง Messenger ของ Facebook Page หน่วยงานได้ทันที

 1. สำหรับผู้ดูแล Facebook Page ไปที่ Settings > Messaging
 2. ในส่วน Add Messenger to your website ให้คลิก Get Started
 3. ในส่วน Choose a default language เลือกภาษาที่ต้องการ และ ในส่วน Greeting สามารถใส่คำทักทายเริ่มต้นได้โดยคลิกที่ Change เรียบร้อยกด Next
 4. สามารถเปลี่ยนสีปุ่มได้โดยเลือก Costom colors เป็น ON แล้วปรับสีตามต้องการ เรียบร้อยแล้วกด Next
 5. ในช่อง Add another domain ให้ใส่เว็บไซต์ที่ต้องการนำปลั๊กอินไปใส่ ตามตัวอย่าง แล้วกด SAVE
 6. ในส่วน CODE SNIPPET ให้ทำการ คัดลอก(copy) source code ทั้งหมดเก็บไว้
 7. เรียบร้อยกด Finish

 8. นำ source code ทั้งหมด วาง(paste) ภายในแท็ก <body> บนหน้าที่ต้องการแสดงผลบน ในเว็บไซต์ของคุณ

วิธีติดตั้ง Facebook Messenger บนเว็บไซต์ระบบ DNN

 1. เข้าสู่ระบบ DNN เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่หน้าแรกเว็บไซต์
 2. คลิกเข้าสู่ Edit Mode > Page Settings
 3. เลือกแท็บ Advanced > S.E.O. ในช่อง Page Header Tags ให้ทำการ วาง(paste) source code ทั้งหมด
 4. คลิก Save 

ผู้เขียน

ปวริศร เมธานันท์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์
pawarit@g.swu.ac.th