การปิด Notification บน Windows

  • กดปุ่ม Windows + i เพื่อเข้าสู่หน้า Settings ของ Windows 10
  • ดับเบิ้ลคลิ๊ก System แล้วเลือกที่ Notifications & Actions เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการแจ้งเตือนของ Windows 10 จะมีหน้าต่างดังรูป
  • ที่ Get notifications from apps and other senders ให้เลือกเป็น OFF  เพื่อปิดการแจ้งเตือนบริเวณมุมขวาล่างทั้งในส่วนการติดตั้งแอป การแจ้งเตือนแอป รายงานข้อผิดพลาด และการแจ้งอีเมลฉบับใหม่  ตามรูป

ผู้เขียน

สันติ สุขยานันท์
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
santi@g.swu.ac.th