การปิด Service Superfetch บน Windows 10

  • กดปุ่มคีย์ Windows Logo + R จากนั้นพิมพ์ services.msc แล้วกดปุ่ม OK
  • เลือก Superfecth คลิ๊กขวา เลือกกดที่ Properties
  •  ที่ Tab general > ไปที่ Startup type : ให้เลือกกดที disabled เพื่อหยุดการทำงานของ Superfetch จากนั้นกดปุ่ม OK

ผู้เขียน

สันติ สุขยานันท์
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
santi@g.swu.ac.th