การแปลงไฟล์ Word เป็น PDF ด้วยโปรแกรม Microsoft Word

หลายคนอาจคิดว่า การแปลงไฟล์ Word เป็น PDF ต้องใช้โปรแกรมจัดการไฟล์ PDF ช่วยในการแปลงไฟล์ หรือว่าต้องเข้าเว็บไซต์ที่ให้บริการแปลงไฟล์ให้เป็น PDF แต่โปรแกรม Microsoft Word สามารถแปลงไฟล์ Word เป็น PDF อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมอื่นๆช่วย ซึ่งมีวิธีในการแปลงไฟล์ด้วยกัน 2 วิธีด้วยกัน ดังนี้

วิธีที่ 1

  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมา

2. เปิดไฟล์เอกสาร Word ที่ต้องการแปลงเป็น PDF

3. เลือกเมนู File -> Save As แล้วเลือกไดเรกทอรี่ที่ต้องการบันทึกไฟล์ PDF ก็จะขึ้นหน้าต่างดังรูป

4. ทำการตั้งชื่อไฟล์ในส่วน File name จากนั้นเข้ามาในส่วน Save as type ให้เลือกเป็น PDF ดังหน้าต่างข้างล่าง

5. คลิกที่ปุ่ม Save

วิธีที่ 2

  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมา

2. เปิดไฟล์เอกสาร Word ที่ต้องการแปลงเป็น PDF

3. เลือกเมนู File -> Print ก็จะขึ้นหน้าจอดังรูป

4. ในส่วน Printer ให้เลือกเป็น Microsoft Print to PDF

5. คลิกที่ปุ่ม Print ก็จะขึ้นหน้าจอดังรูป

6. ให้ผู้ใช้เลือกไดเรกทอรี่ที่ต้องการเก็บไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการในส่วน File name

7. คลิกที่ปุ่ม Save

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th