วิธีตั้งค่าให้ Windows Update ไม่ให้ใช้อินเทอร์เน็ตมากจนเกินไป

 Windows 10 ซึ่งเมื่อมีการอัพเดทใหม่ มันก็จะแอบดาวน์โหลดไฟล์อยู่เบื้องหลังโดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งปัญหาก็คือ มันอาจทำให้ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราช้าลง ซึ่งวิธีแก้ คือ เราควรจะกำหนดแบนด์วิธที่ตัว Windows ใช้งานได้ให้ลดลง เพื่อไม่ให้กระทบกับความเร็วของอินเทอร์เน็ต จะมีขั้นตอนดังนี้

  • ไปที่ Start >> Settings >> Update & Security >> Windows Update ดังรูปภาพที่ 1
  • คลิกไปที่ Advanced Options ดังรูปภาพที่ 2
รูปภาพที่ 2
  • คลิกไปที่ Delivery Optimization ดังรูปภาพที่ 3
รูปภาพที่ 3
  • คลิกไปที่ Advanced Options ดังรูปภาพที่ 4
รูปภาพที่ 4

ตรง Download settings เลือกติ๊กช่อง Limit how much bandwidth…. เลื่อนปรับค่าในกรอบสีแดงตามความต้องการเลยครับ ดังรูปภาพที่ 5 เท่านี้ก็เรียบร้อย

รูปภาพที่ 5

ผู้เขียน

เอนกวิทย์ พลรบ
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
anekwit@g.swu.ac.th