โทรศัพท์ IP Phone เสียงเงียบหายไปขณะพูดสาย

ตรวจสอบการเชื่อมต่อสาย LAN หรือใช้เครื่องตัวเองโทรไปเบอร์อื่นดู เพราะอาจเป็นที่ปลายทาง หากเน็ตเวิร์คไม่นิ่ง ip phone ก็จะขาดๆหายๆไปด้วย หรือจะลอง ping check ดูก็ได้

 

ผู้เขียน