การใช้งาน lookerstudio เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถใช้ ในการสรุปผลใน Google Sheet

https://lookerstudio.google.com/u/0/navigation/reporting

  1. เข้าไปที่ https://lookerstudio.google.com/u/0/navigation/reporting จะสังเกตุได้ว่า Lookerstudio สามารถใช้สรุปผลได้หลายบริการ
2.เลือก Google Sheet ในการสรุปผล
3.เลือก Google Sheet ที่เราเป็นเจ้าของ

4.เลือก Google Sheet ที่ต้องการ แล้วกด “เพิ่ม/Add” ที่จะใช้ในการสรุปผล

5.มีหลายรูปแบบที่ใช้แสดงผล เลือกได้ตามความชอบ

6.สุดท้ายสามารถ Export File สรุปผลเผื่อนำเสนอได้เลย

ผู้เขียน

สมภพ ศรีเอียง
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
sompob@g.swu.ac.th