วิธีติดตั้ง WordPress บนระบบ DirectAdmin

วิธีการติดตั้ง WordPress ใหม่บนระบบ DirectAdmin ซึ่งเป็นระบบจัดการพื้นที่เว็บไซต์ด้วยตนเองมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้

อัพโหลดไฟล์ขึ้น Server

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ WordPress เวอร์ชันล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ https://wordpress.org/download/
 2. เข้าสู่ระบบ DirectAdmin จากนั้นคลิก Files
 3. คลิกเข้าไปในโฟลเดอร public_html จากนั้นคลิก Upload files to current directory เพื่ออัพโหลดไฟล์ WordPress
 4. เลือกไฟล์ WordPress ที่ดาวน์โหลดมาแล้วคลิก Upload files
 5. ที่ไฟล์ WordPress ให้คลิก Extract เพื่อแตกไฟล์
 6. ระบบจะแจ้ง Directory ที่จัดเก็บ จากนั้นคลิก Extract
 7. จะทำการย้ายไฟล์ทั้งหมดจากโฟลเดอร์ wordpress มาไว้ที่โฟลเดอร์ public_html โดยให้คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ wordpress จากนั้น คลิก Select เพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ wordpress ดังรูป แล้วคลิกปุ่ม Add to Clipboard
 8. กลับไปที่โฟลเดอร์ public_html เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Move Clipboard Files here ไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ wordpress จะถูกย้ายมาที่ public_html ทั้งหมด ลบโฟลเดอร์ wordpress ที่ไม่ได้ใช้งาน และไฟล์ติดตั้ง WordPress (ไฟล์ Zip) ที่ดาวน์โหลดมา
 9. หากมีไฟล์ตัวอย่างเดิมจากระบบเช่น index.html ให้ลบหรือคลิก Rename เพื่อเปลี่ยนชื่อ เช่นเปลี่ยนชื่อเป็น –index.html แล้วคลิกปุ่ม Rename


สร้างฐานข้อมูล

 1. ทำการสร้างฐานข้อมูล โดยไปที่หน้า Home > MySQL Management


 2. คลิก Create new Database
 3. กรอกข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
  Database Name: ชื่อฐานข้อมูล
  Database Username: ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล
  Username Password: รหัสผ่านผู้ใช้ฐานข้อมูล
  Confirm Password: ยืนยันรหัสผ่านผู้ใช้ฐานข้อมูล
  เสร็จเรียบร้อยกด Create
 4. ระบบจะแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ของฐานข้อมูล โปรดจดจำและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เสร็จเรียบร้อยกด HERE
 5. ได้ฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตามรูปประกอบ

 

ตั้งค่า Domain

 1. คลิกที่ Domain Setup เพื่อไปตั้งค่าเกี่ยวกับ Domain เบื้องต้น
 2. คลิกที่ชื่อ Domain เว็บไซต์
 3. ในส่วน private_html setup for URL – (SSL must be enabled above) ให้เลือก Use a symbolic link from private_html to public_html – allows for same data in http and https ตามภาพ เพื่ออนุญาตให้มีข้อมูลเดียวกันใน http และ https จากนั้นคลิก Save
 4. ตั้งค่า PHP อื่น ๆ สามารถตั้งได้ด้วยตนเองโดยเลือก PHP Setting…

ติดตั้งเว็บไซต์

 1. เปิด Web browser เข้าโดเมนเว็บไซต์ของเรา จะเข้าสู่หน้าจอติดตั้ง WordPress ดังรูป เลือกภาษาที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Continue
 2. เตรียมข้อมูลต่าง ๆ ตามคำแนะนำให้พร้อม แล้วคลิก Let’s go!
 3. กรอกบัญชีฐานข้อมูลที่สร้างไว้
 4. หากถูกต้องจะขึ้นดังรูป แล้วคลิกปุ่ม Run the installation
 5. กรอกข้อมูลที่จำเป็น ดังนี้
  Site Title: ชื่อเว็บไซต์
  Username: ชื่อบัญชีผู้ดูแลเว็บไซต์
  Password: รหัสผ่านบัญชีผู้ดูแลเว็บไซต์
  Your Email: อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์
  Search Engine Visibility: หากทำเครื่องหมายถูก จะปิดกั้นการมองเห็นของ Search engines
  ข้อควรระวัง ไม่ควรตั้ง Username ว่า admin หรือ administrator เพราะมีความปลอดภัยต่ำ มีความเสี่ยงที่เว็บไซต์จะถูก hack ได้ง่าย

  เมื่อเรียบร้อยคลิก Install WordPress
 6. ติดตั้งเรียบร้อย

ผู้เขียน

ปวริศร เมธานันท์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์
pawarit@g.swu.ac.th