วิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน Data Adaptor โปรแกรม Jaspersoft® Studio CE

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรมที่พัฒนาด้วยจาวา จะเชื่อมต่อผ่าน Database JDBC Connection เครื่องผู้ใช้งานต้องติดตั้ง JDBC Driver สำหรับฐานข้อมูลที่เราใช้งานบนเครื่องของเราก่อน หรือบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์

การติดตั้ง JDBC Driver ดังนี้
1. Download File
JDBC Driver สำหรับฐานข้อมูล ดังนี้

2. Unzips files

ไฟล์ Driver ที่สามารถใช้งานได้ จะมีนามสกุลไฟล์เป็น .jar (Java ARchive)
หรือไฟล์ที่ได้รับอาจจะเป็น .zip ที่รวมหลายเวอร์ชันไว้ ให้แตกไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์

ตัวอย่าง
Folder: C:\jdbc_connector
File:
mysql-connector-java-8.x.x.jar
ojdbc8.jar
mssql-jdbc-8.x.x.jre8.jar

3. Data Adapter in Project

3.1 สร้าง Data Adapter

3.2 ตั้งชื่อไฟล์ Data Adapter

3.3 เลือก Database JDBC Connection

3.4 ตั้งค่า Database Location

ระบุ JDBC Driver

 • MySQL JDBC Driver: com.mysql.jdbc.Driver
 • Oracle JDBC Driver: oracle.jdbc.driver.OracleDriver
 • MSSQL JDBC Driver: MS SQLServer (2005-2012)(com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver)

ระบุ JDBC Url

 • MySQL –> jdbc:mysql://ชื่อเครื่องหรือไอพีแอดเดรส/ชื่อฐานข้อมูล
 • Oracle –> jdbc:oracle:thin:@ชื่อเครื่องหรือไอพีแอดเดรส:หมายเลขPort:ชื่อฐานข้อมูล
 • MSSQL –> jdbc:sqlserver://ชื่อเครื่องหรือไอพีแอดเดรส:หมายเลขPort;databaseName=ชื่อฐานข้อมูล

ระบุ SQL username/password

3.5 ตั้งค่า Driver Classpath

 • คลิกปุ่ม Add
 • เลือกไฟล์ Driver ที่ติดตั้ง
  C:\jdbc_connector
  File:
  mysql-connector-java-8.x.x.jar
  ojdbc8.jar
  mssql-jdbc-8.x.x.jre8.jar
 • เครื่องผู้ติดตั้งใช้งานเวอร์ชันเก่า จึงเลือก Diver ที่เป็น Sqljdbc42.jar
 • จากนั้นทดสอบการเชื่อมต่อ คลิกปุ่ม Test
 • เชื่อมต่อสำเร็จ

3.6 ได้ไฟล์ DataAdapter.xml

เราจะได้ไฟล์ DataAdapter.xml (ตามที่ตั้งชื่อ) เป็นไฟล์ที่ระบุการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลไว้ใช้ในโปรเจกต์ของการสร้างรายงานเรียบร้อยแล้ว 🙂

ผู้เขียน

Amornrat Uamanasakul
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
amornratu@g.swu.ac.th