วิธีการเชื่อมต่อ Microsoft SQL Server ใน Project ของ โปรแกรม Jaspersoft® Studio CE

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรมที่พัฒนาด้วยจาวา จะเชื่อมต่อผ่าน Database JDBC Connection เครื่องผู้ใช้งานต้องติดตั้ง Microsoft JDBC Driver for SQL Server บนเครื่องก่อน

Microsoft JDBC Driver for SQL Server คลิกที่นี่

1. Download File Microsoft JDBC Driver for SQL Server (zip)

2. Unzips files

แตกไฟล์ไว้ที่ C:\Program Files หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์
ตั้งชื่อโฟลเดอร์ Microsoft JDBC Driver x.x for SQL Server
Path File: C:\Program Files\Microsoft JDBC Driver x.x for SQL Server

3. Data Adapter in Project

3.1 สร้าง Data Adapter

3.2 ตั้งชื่อไฟล์ Data Adapter

3.3 เลือก Database JDBC Connection

3.4 ตั้งค่า Database Location

  • เลือก JDBC Driver: MS SQLServer (2005-2012)(com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver)
  • ระบุ JDBC Url: jdbc:sqlserver://ชื่อเครื่องหรือไอพีแอดเดรส:port;databaseName=ชื่อฐานข้อมูล
  • ระบุ SQL username/password

3.5 ตั้งค่า Driver Classpath

  • คลิกปุ่ม Add
  • เลือกไฟล์ Driver ที่ติดตั้ง
    Path File: C:\Program Files\Microsoft JDBC Driver 6.0 for SQL Server\sqljdbc_6.0\enu\jre8

Supported Java Versions:
Version support for Java Runtime Environments (JRE) and the associated JDBC API versions are determined by the included JAR files as follows:
• Sqljdbc41.jar requires a JRE of 7 and supports the JDBC 4.1 API
• Sqljdbc42.jar requires a JRE of 8 and supports the JDBC 4.2 API

  • เครื่องผู้ติดตั้งใช้งาน JRE เวอร์ชัน 8 จึงเลือก Diver ที่เป็น Sqljdbc42.jar
  • จากนั้นทดสอบการเชื่อมต่อ คลิกปุ่ม Test
  • เชื่อมต่อสำเร็จ

3.6 ได้ไฟล์ DataAdapter.xml

เราจะได้ไฟล์ DataAdapter.xml (ตามที่ตั้งชื่อ) เป็นไฟล์ที่ระบุการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลไว้ใช้ในโปรเจกต์ของการสร้างรายงานเรียบร้อยแล้ว 🙂

ผู้เขียน

Amornrat Uamanasakul
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
amornratu@g.swu.ac.th