วิธีแก้ปัญหา Multiple connections to a server or shared resource by the same use

เข้าที่ Command Prompt เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ โดย กด Windows+R พิมพ์ “cmd” และกด Enter  

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Network โดยใช้ คำสั่ง net use ถ้าเห็นnetwork ที่ใช้งานก็ใช้คำสั่ง net use * /d แล้วก็ Enter มันจะมีคำสั่งขึ้น y/n ให้เรากด y เพื่อจะ delete network ที่ค้างอยุ่ จากนั้นเราก็จะเข้าการใช้ log in ที่ Share Fileต่างๆได้

ผู้เขียน

ถาวร หงษ์ทอง
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
tavorn@g.swu.ac.th