ปรับโปรแกรม Startup ต่างๆตอนเปิด Windows 10

  • สามารถเปิดไปที่ Start menu -> คลิกที่ Settings
  • จะมีหน้าต่าง Settings ปรากฏขึ้น คลิกที่ หัวข้อ “Apps”
  • จะเข้าสู่หน้าต่าง Apps & features แล้วให้คลิกที่หัวข้อทางด้านซ้ายมือที่ชื่อ “Startup”
  • ไปที่ Startup apps > จากนั้นเลือก On / Off โปรแกรมที่เราต้องการเปิดหรือปิด ตอนที่เราเพิ่งทำการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
  • เท่านี้เพื่อนๆก็จะเปิดคอมพิวเตอร์ Windows 10 ได้ไวขึ้น โดยเพื่อนๆสามารถทำการปรับโปรแกรมที่อยากให้ทำการเปิดตอนที่เราทำการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาครั้งแรกในแต่ละครั้ง

ผู้เขียน

เอนกวิทย์ พลรบ
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
anekwit@g.swu.ac.th