วิธีการเปิดใช้งาน Administrator account ที่ซ่อนไว้บน Windows 10

เปิดใช้งาน Administrator account ใน Windows 10

  • กดปุ่มบนแป้นคีย์บอร์ด Windows + R > พิมพ์ lusrmgr.msc คลิก Ok
  • นี้จะเปิดหน้าต่างผู้ใช้และกลุ่มท้องถิ่น
  • ที่เมนูซ้ายเลือกหัวข้อ Users -> ดับเบิ้ลคลิกหัวข้อ Administrator
  • หน้าต่าง Administrator Properties จะถูกเปิดขึ้นมา ให้เอาเครื่องหมายถูกออกหน้าหัวข้อ Account is disabled แล้วคลิก -> Apply -> OK

ตอนนี้สามารถเข้าถึง Administrator account ที่เปิดใช้งานใหม่ได้โดยคลิกชื่อ account ของคุณแล้วคลิกบัญชีผู้ดูแลระบบ Administrator account ที่ซ่อนอยู่นี้จะปรากฏบนหน้าจอการเข้าสู่ระบบของ Windows 10 ด้วย

ซึ่งหากต้องการปิดใช้งานก็กลับมาที่หน้าเดิม แล้วทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง Account is disabled ครับ

เปิดใช้งาน Administrator ผ่าน Command Prompt

  • เปิดใช้งาน Command Prompt แบบ Run as admin ก่อนครับ
  • เมื่อได้โปรแกรม Command Prompt แบบ Run as admin
  • ให้เราพิมพ์คือสั่ง “Net user administrator /active:yes” ตามด้วย Enter เพียงเท่านี้ administrator ก็จะถูกเปิดใช้งานครับ
  • ส่วนหากต้องการปิดการทำงาน administrator ให้พิมพ์คำสั่ง “Net user administrator /active:no

ผู้เขียน

เอนกวิทย์ พลรบ
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
anekwit@g.swu.ac.th