การติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Tableau (ทาโบล์ว, แท็บโบลว์) เบื้องต้น

Tableau เป็นโปรแกรมประเภท data visualization ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายมิติ ซึ่งการใช้งานไม่ยุ่งยาก และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย เวอร์ชั่น public (ใช้งานได้ฟรี) Microsoft Excel, Microsoft Access, text, pdf, JSON file และเวอร์ชั่น desktop (เสียเงิน) Firebird, IBM DB2, Oracle, Amazon Redshift, MS SQL Server, Microsoft Power Pivot, Google analytics, เป็นต้น

ไปที่เว็บ public.tableau.com จากนั้นป้อนอีเมล์เพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรม
ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรมที่ดาวน์โหลดเพื่อทำการติดตั้ง
เมื่อทำการติดตั้งเสร็จให้รีสตาร์ทระบบปฏิบัติการ
เปิดโปรแกรม Tableau ที่เมนูด้านซ้าย (Connect) ให้เลือก Data source ในที่นี้จะเลือกเป็นไฟล์ ms excel
ใน Data source จะแสดงข้อมูลที่นำเข้ามาจาก ms excel ให้คลิก sheet 1
เราสามารถเลือกหัวข้อชุดของข้อมูลเพื่อทำการแสดงผล ในส่วน Dimension และ Measure สามารถเลือกไปใส่ไว้ช่อง columns และ rows ในตัวอย่างเป็นการแสดงผลการเข้าออกผ่านเครื่อง access control ที่่สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 ก.พ. 63 โดยแยกเป็นตาม faculty และแสดยอดการเข้าออกผ่านเครื่อง access control
สามารถปรับสีของกราฟแสดงผลได้
สามารถจัดรูปแบบการแสดงผลได้
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกราฟแสดงผลได้
เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ ให้เลือกเมนู file ==> save to tableau public
ให้ใส่ email + password หากยังไม่เคยสมัครให้เลือก create on now for free
กรอกข้อมูลเพื่อสมัครใช้งาน
เมื่อสมัครแล้วสามารถบันทึกไฟล์งานได้
โปรแกรมจะทำการบันทึกไปเก็บไว้บนคลาวน์ของระบบ Tableau ในส่วนที่เป็นพื้นที่ของเราทันที
เราสามารถใช้งานได้ 10 GB
แสดงรายการของไฟล์ที่บันทึกพร้อมสำหรับการนำเสนอผ่านระบบ Tableau public

ผู้เขียน