การนำสีประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปใช้ในงานกราฟฟิค

มาตรฐานสี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สีประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสีประจำสถาบัน คือ สีเทา – แดง มีความหมายดังนี้

สีเทา แดง หมายถึง มีความกล้าหาญที่จะคิดและมีความคิดอย่างกล้าหาญ

สีเทา คือ สีของสมอง หมายถึง ความคิดหรือสติปัญญา

สีแดง คือ สีของเลือด หมายถึง ความกล้าหาญ

เฉดสี

โดยเฉดสี ที่เป็นทางการที่สามารถนำไปใช้ในงานกราฟฟิคที่ถูกต้องตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ได้ถูกออกแบบขึ้นอย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สื่อสิ่งพิมพ์ งานประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงเวปไซต์ จึงได้รวบรวมไว้ ดังนี้

 • สีแดง
  C10 M100 Y100 K0
  rgb(218, 33, 40)
  #DA2128
 • สีเทา
  C0 M0 Y0 K75
  rgb(99, 100, 102)
  #636466
 • สีดำ
  C0 M0 Y0 K100
  rgb(35, 31, 32)
  #231f20

ที่มา SWU Identity Manual คู่มือมาตรฐานการใช้งานอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้เขียน

ภัทรชัย ไชยมงคล
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์
phattarachai@g.swu.ac.th