Tips: การแทรกภาพพื้นหลัง PowerPoint อย่างง่าย

เมื่อมี PowerPoint Template (.potx)
1. ดาวน์โหลด ไฟล์ 1 ISAP_Blank (ที่ปรับแต่งโดยผู้จัดทำแล้ว)

2. เปิดไฟล์ โดยไฟล์จะ Default ที่เมนู SLIDE MASTER ดังรูป

3. เลือก Office Theme Slide Master (Slide แรก) จากนั้นไปที่ เมนู INSERT >> Pictures เลือกภาพพื้นหลังที่จัดเตรียมไว้ ดังรูป

4. เมื่อคลิก Insert รูปภาพที่เลือกไว้จะปรากฏเป็นพื้นหลังของ Slide Master ทั้งหมด ดังรูป

5. หากต้องการให้หน้าปก หรือ Title Slide Layout มีพื้นหลังต่างกัน ให้เลือกที่ Title Slide Layout (Slide ถัดมา) จากนั้นกลับไปที่ ขั้นตอนที่ 3 ตามลำดับ ดังรูป

6. สามารถปรับแต่งรูปแบบและขนาด Font และ Bullet ได้ใน Slide Master

7. เมื่อแต่งเรียบร้อยแล้ว ที่เมนู SLIDE MASTER คลิก Close Master View เพื่อดู Layout แบบปกติได้

8. การนำไปใช้งาน
– ต้องการปรับแต่งไฟล์ PowerPoint Template ให้บันทึกไฟล์ ในรูปแบบ .potx
– นำไปใช้งานทันที ให้บันทึกไฟล์ ในรูปแบบ .ppt หรือ .pptx

เพียงทำตามขั้นตอน เราก็มี Slide สำหรับใช้งานในแบบฉบับของเรา 🙂

สอบถามการเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ผู้ที่สนใจ
โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ เมล admission@swu.ac.th
หรือ ระบบรับสมัครนิสิตใหม่ http://admission.swu.ac.th/
หรือติดต่อ
ระดับปริญญาตรี
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15716,15665

ระดับบัณฑิตศึกษา
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15646

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่สามารถใช้งานบัวศรี หลังจากการเปลี่ยนสภาพนิสิต

หากนิสิตมีการเปลี่ยนสภาพนิสิตแตกต่างจากเดิม มีขั้นตอนดังนี้
1. นิสิตดำเนินการยื่นคำร้องขอย้ายสภาพกับทางบัณฑิตวิทยาลัย
2. ทางบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการขั้นตอนการย้ายสภาพนิสิต
3. นิสิตได้เลขประจำตัวนิสิตใหม่
4. ส่วนรหัสบัวศรีไอดีจะเป็นรหัสเดิมที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้เท่านั้น ไม่มีการออกรหัสบัวศรีตามเลขประจำตัวใหม่

การเปลี่ยนรหัสผ่าน Buasri ID

  • ติดต่อได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการฯ ชั้น 14 
  • หลักฐานที่ใช้ในการเข้ามาติดต่อเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน เช่น เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูป

โทรศัพท์ IP Phone เสียงเงียบหายไปขณะพูดสาย

ตรวจสอบการเชื่อมต่อสาย LAN หรือใช้เครื่องตัวเองโทรไปเบอร์อื่นดู เพราะอาจเป็นที่ปลายทาง หากเน็ตเวิร์คไม่นิ่ง ip phone ก็จะขาดๆหายๆไปด้วย หรือจะลอง ping check ดูก็ได้