SUPREME2004: CSysReport ไม่พบแฟ้มข้อมูลรายงาน/พิมพ์รายงานไม่ได้

เมื่อผู้ใช้งานระบบ SUPREME2004 (Client) พบปัญหา CSysReport: ไม่พบแฟ้มข้อมูลรายงาน  ดังภาพ

สาเหตุเกิดจาก

– เครื่องผู้ใช้ติดตั้งหรืออัพเดทระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ Windows 10 และติดตั้งโปรแกรม SUPREME2004 ใหม่
– เครื่องผู้ใช้ติดตั้งโปรแกรมปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์และสแกนไวรัสที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ทำให้การตั้งค่าของระบบปฎิบัติการมีความปลอดภัยขั้นสูง

สำหรับเครื่องผู้ใช้ที่มีระบบปฎิบัติการ Windows 10 เวอร์ชันอัพเดทในปัจจุบัน จะมีการปิดการตั้งค่า SMB 1.0/SMBv1 ซึ่งทำให้ไม่สามารถออกรายงานในระบบ  SUPREME2004 ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเปิดการตั้งค่า SMB 1.0/SMBv1 ตามวิธีดังนี้

1. คลิก Start หรือ Search ของ Windows

2. พิมพ์ในช่องค้นหาว่า “turn windows features” แล้วคลิกที่ “Turn Windows features on or off”

3. หน้าต่าง Windows Features ปรากฏ ให้เลื่อนหา “SMB 1.0/CIFS File Sharing Support” จากนั้นตั้งค่าตามภาพ

4. คลิก Restart now เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

5. เมื่อเข้าระบบ SUPREME2004 จะสามารถออกรายงานจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่ต้องกำหนดค่า SMB 1.0/CIFS File Sharing Support นี้ ตั้งค่าเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น

นิยามศัพท์
– SUPREME2004: มีลักษณะเป็น Client-Server System ที่ต้องติดตั้งบนเครื่องของผู้ใช้และมีการประมวลแลกเปลี่ยนข้อมูลและไฟล์ผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์
– SMB (Server Message Block): เป็นโปรโตคอลบนระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับการรับส่งไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

iStart: พิมพ์เอกสารรายงานตัว ระบบรายงานตัวนิสิตใหม่

น้องๆ นิสิตใหม่สามารถพิมพ์เอกสารรายงานตัวได้ที่เว็บรายงานตัวนิสิตใหม่ ได้ที่นี่: http://istart.swu.ac.th/

หากน้องนิสิตใหม่รายงานตัว แล้วพบปัญหาการพิมพ์เอกสารรายงานตัวไม่ได้ เมื่อคลิกเมนูพิมพ์เอกสารรายงานตัว ตามภาพ

เมื่อคลิกพิมพ์เอกสารรายตัว แล้วเบราว์เซอร์จะเปิดหน้าต่างใหม่ โปรดเปิดหน้าต่างค้างไว้แล้วรอระบบประมวลผล 5 – 10 วินาที ระบบจะประมวลผลเอกสารได้ผลลัพธ์ตามภาพ

สามารถพิมพ์เอกสารไปชำระเงินที่ธนาคารได้ 🙂

ภายหลังการชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ นิสิตใหม่สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่เว็บ iStart 

Supreme2004 : กดพิมพ์รายงานหรือพิมพ์ Transcript ไม่ได้

หากพิมพ์รายงานหรือพิมพ์ Transcript แล้วระบบไม่ขึ้น preview รายงานให้ดูเพื่อสั่งพิมพ์ สาเหตุมาจากโปรแกรมแอนตี้ไวรัส McAfee โดยวิธีการแก้ปัญหาดังนี้
1. ตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส McAfee ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้
1.1  ที่หน้าจอ Desktop คลิก Show hidden icons (จากรูปที่หมายเลข 1 )
1.2  ตรวจสอบไอคอนสัญลักษณ์โปรแกรม McAfee        (จากรูปที่หมายเลข 2)

2.  หากมีการติดตั้งโปรแกรมให้ทำการถอนการติดตั้ง โดยวิธีการถอนการติดตั้งสามารถเข้าดูได้ตาม
Link : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7287  จะปรากฏหน้าจอดังรูป แล้วคลิกเลือกแท็บ “การถอนโปรแกรม” จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นแล้ว restart เครื่อง

SUPREME: Login แล้ว ระบบแจ้งว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้อง

ปัญหาที่พบ
นิสิตหรือคณาจารย์ เมื่อกรอก Buasri เพื่อเข้าสู่ระบบแล้วปรากฏข้อความ “รหัสผ่านไม่ถูกต้อง Invalid Password” ดังภาพ

วิธีแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. ระบุ Password ที่ถูกต้อง
2. กรณีนิสิตหรืออาจารย์ มีการเปลี่ยน รหัสผ่าน (Password) หากจำไม่ได้ หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ต้องเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่

  • ประสานมิตร สำนักงานผู้อำนวยการฯ ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
  • องครักษ์ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

Tips: การแทรกภาพพื้นหลัง PowerPoint อย่างง่าย

เมื่อมี PowerPoint Template (.potx)
1. ดาวน์โหลด ไฟล์ 1 ISAP_Blank (ที่ปรับแต่งโดยผู้จัดทำแล้ว)

2. เปิดไฟล์ โดยไฟล์จะ Default ที่เมนู SLIDE MASTER ดังรูป

3. เลือก Office Theme Slide Master (Slide แรก) จากนั้นไปที่ เมนู INSERT >> Pictures เลือกภาพพื้นหลังที่จัดเตรียมไว้ ดังรูป

4. เมื่อคลิก Insert รูปภาพที่เลือกไว้จะปรากฏเป็นพื้นหลังของ Slide Master ทั้งหมด ดังรูป

5. หากต้องการให้หน้าปก หรือ Title Slide Layout มีพื้นหลังต่างกัน ให้เลือกที่ Title Slide Layout (Slide ถัดมา) จากนั้นกลับไปที่ ขั้นตอนที่ 3 ตามลำดับ ดังรูป

6. สามารถปรับแต่งรูปแบบและขนาด Font และ Bullet ได้ใน Slide Master

7. เมื่อแต่งเรียบร้อยแล้ว ที่เมนู SLIDE MASTER คลิก Close Master View เพื่อดู Layout แบบปกติได้

8. การนำไปใช้งาน
– ต้องการปรับแต่งไฟล์ PowerPoint Template ให้บันทึกไฟล์ ในรูปแบบ .potx
– นำไปใช้งานทันที ให้บันทึกไฟล์ ในรูปแบบ .ppt หรือ .pptx

เพียงทำตามขั้นตอน เราก็มี Slide สำหรับใช้งานในแบบฉบับของเรา 🙂

สอบถามการเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ผู้ที่สนใจ
โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ เมล admission@swu.ac.th
หรือ ระบบรับสมัครนิสิตใหม่ http://admission.swu.ac.th/
หรือติดต่อ
ระดับปริญญาตรี
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15716,15665

ระดับบัณฑิตศึกษา
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15646